Oblikovanje obroka: CNCPSom i AMTSom do boljih rezultata

AMTS OBRAČUN OBROKA NA TEMELJU CVAS ANALIZE OSNOVNOG OBROKA

Od CNCPS analize hrane poljoprivrednik i savjetnik za hranidbu dobivaju relevantne podatke i rezultate. Za izračun rezultata analize i obračun obroka postoji sada pravi program: AMTS.Cattle.Pro, kratko AMTS. Kako AMTS funkcionira i koje parametre uzima u obzir za uspješnu preciznu hranidbu sažeto je u osam točaka:

1. Pogled na probavljivost
Iza programa za obračun obroka AMTS stoji kemijsko-dinamički model. Pored kemijskih svojstava uzima u obzir i dinamička svojstva (probavljivost) komponenata hrane.
 
2. Ušteda sirovog proteina
Opskrba krave idealnim uzorkom aminokiselina primjerena potrebama omogućuje uštedu kod sirovog proteina. AMTS prikazuje raspoloživu količinu aminokiselina u obračunatom obroku za životinju. Tako štedite kod proteinskih komponenata te optimizirate svoj obrok bez GMO.
 
3. Podmodel masnih kiselina
Model obračuna obroka AMTS temelji se na podmodelu masnih kiselina. Tako je moguće oblikovati optimalan uzorak masnih kiselina u obroku, kako bi se ciljano upravljalo zdravljem životinja, plodnošću i sastojcima mlijeka.
 
4. Zaštita okoliša
Zahtjevi zaštite okoliša u poljoprivredi postaju sve oštriji. Kao rezultat toga je smanjenje otpuštanja hranjivih tvari sve važnije.
AMTS omogućuje učinkovito iskorištavanje hranjivih tvari. Znatno se smanjuje otpuštanje hranjivih tvari u okoliš.
 
5. Prihod nakon troškova hrane
Samo troškovno učinkovita gospodarstva mogu dugoročno generirati dobit. Pored obračuna obroka AMTS uzima u obzir i maksimalan prihod od proizvodnje mlijeka nakon troškova hrane, tj. IOFC-a (Income over Feed cost).
 
6. Aktivna prevencija bolesti
AMTS omogućuje prijevremeno sprječavanje metaboličkih bolesti. Program kombinira metaboličke povezanosti u kravi s podacima specifičnim za stado, kao tjelesno stanje, razdoblje između teljenja, starost prilikom prvog teljenja itd. te se tako ciljano koncentrira na zdravlje.
 
7. Realističan unos suhe tvari
Ako obračunati unos suhe tvari ne odgovara stvarnom unosu, teško je postići prethodno postavljene ciljeve produktivnosti. AMTS utvrđuje sveobuhvatne podatke o životinji i hranidbi. Tako se obračunati unos suhe tvari jako približava optimalnom rezultatu.
 
8. Precizna hranidba
AMTS Vam omogućuje još precizniju hranidbu Vaših životinja. Pomoću temeljitih analiza komponenata hrane te uključivanjem podataka specifičnih za životinjsku skupinu moguća je precizna hranidba ovisno o životnoj i produktivnoj fazi.

Vaš izravni kontakt

Sano - Suvremena hranidba životinja d.o.o.
044/568-000
044/670-816
Industrijska cesta 1, Potok
44317 Popovača
Hrvatska