Uzimanje uzorka – za perfektnu analizu osnovnog obroka (pomoću uzorkivača)

Kako biste dobili što reprezentativniji uzorak, preporučujemo uzimanje uzorka pomoću uzorkivača.

Potrebni predmeti:

 • uzorkivač
 • kanta od 10 litara
 • rukavice
 • nož
 • Sano komplet za uzimanje uzorka
 • olovka (kemijska olovka)

Postupak:

 • Uzeti uzorke na najmanje 3 mjesta u silosu
 • Odbaciti rubne i pokrivne slojeve (najmanje 10 cm)
 • Ako se na mjestu na kojem se uzima uzorak pokrivač ne može vratiti na mjesto, potrebno je napraviti poprečni rez. Isti se nakon toga može zatvoriti ljepljivom trakom.
 • Po mogućnosti probosti cijeli silos (sve slojeve)
 • 3 – 5 litara uzorkovanog materijala staviti u kantu od 10 litara
 • Uzorkovani materijal dobro izmiješati ručno
 • 1,5 – 2,5 litara uzorkovanog materijala staviti u vrećicu za uzorak (maks. 1.000 g)
 • Istisnuti što više zraka iz vrećice te istu dobro zatvoriti (ako je moguće koristiti uređaj za vakumiranje  i vrećice za vakumiranje)
 • Obrazac za analizu ispuniti u potpunosti (ako je moguće)

Vaš izravni kontakt

Sano - Suvremena hranidba životinja d.o.o.
044/568-000
044/670-816
Industrijska cesta 1, Potok
44317 Popovača
Hrvatska