8

Ispitivanje obroka u skladu sa modelom CNCPS: Pregled prednosti

Dublji uvid u sastav obroka – pored probavljivosti i škroba

Near Infrared spektroskopijska analiza

Prošlost - sadašnjost - budućnost

Near Infrared Spectroscopy (NIRS)

Princip analitičke metode i rada uređaja

Utjecaj vremenskih uvjeta na nutritivnu kvalitetu usjeva

Probavljivost biljnih krmiva i učinkovitost fermentacije silaže

Oblikovanje obroka: CNCPSom i AMTSom bolji rezultati

Važnost analize krmiva

VAŽAN ELEMENT USPJEHA VAŠEG GOSPODARSTVA

Uzimanje uzoraka pomoću uzorkivača

Za savršenu analizu krmiva

Sano laboratorijska analiza

Korak po korak do opsežne analize krmiva i boljih proizvodnih rezultata

Sano laboratorijske analize prema najnovijem CVAS standardu

Sano Laboratory - Obrazac za analizu

Ispitivanje osnovnog obroka za učinkoviti AMTS obračun obroka. Naručite još danas!

Produktivnost mliječnih krava u svijetu posljednjih se godina intenzivno i neprestano  povećava. To je direktna posljedica prvenstveno intenzivnog unapređenja genetike. Istovremeno se intenzivno razvijaju tehnološke metode upravljanja proizvodnim procesima na farmama, zaštiti zdravlja i posebno hranidba. Suvremene metode i laboratorijske analitike krmiva i elektronskog sastavljanja obroka omogućile su izuzetno povećanje efikasnosti korištenja uobičajenih vrsta hrane.

Radi ilustracije navedimo samo nekoliko elemenata koji su primjer navedenog povećanje efikasnosti hranidbe:

1. Unos suhe tvari (= odnosi se na količinu suhe tvari u obroku) i  Konverzija hrane (=  koliko litara mlijeka životinje proizvedu iz 1 kilograma suhe tvari obroka) dva su vrlo usko povezana elementa

Konverzija se treba kretati između 1,5 – 1,6;  lako je izračunati da povećanje konverzije sa sadašnjih 1,1 na 1,5 - pri unosu 20 kg suhe tvari - znači -> 5,5 litara mlijeka više

2. Probavljivost obroka (probavljivost kukuruzne silaže može varirati od  48-71 jedinica probavljivosti)

   Povećanje probavljivosti kukuruzne silaže (NDF) za 1 jedinicu omogućava 

              > 0,12 kg unosa S.T., tj,

              > 0,21 kg mlijeka više;  

Saznajte više - preuzmite prezentaciju

 

Kako se u praksi može povećati konverzija i probavljivost krmiva?

  1. Analiza obroka; nove analitičke metode, i  -   pogotovo kompjutorskih matematičkih modela – u kombiniranoj primjeni omogućava osjetno  povećanje efikasnosti laboratorijskih analitičkih postupaka. Ono za što nam je još do prije nekoliko  godina trebalo tridesetak kompliciranih analiza koje su se provodile po više dana – danas se završi za svega nekoliko sati. I što je još interesantnije – analize za koje je nekada bila potrebno „brdo” laboratorijskih aparata i opreme,  ovom tehnikom se – sa nekoliko minuta – provede na jednom relativno malom uređaju, koji podsjeća na obično računalo. Naravno – sve funkcionira na bazi moćnog softwera koji je baziran na detaljno razrađenim  algoritmima. Pored osnovnih parametara, analiza sadrži sve frakcije proteina (9 vrsta) , te velik broj informacija o vlaknima uključujući NDF i uNDF probavljivost u razdoblju od 30 do 240 sati; ugljikohidrate – gdje izdvajamo škrob i njegovu probavljivost;  kiseline u silaži, masne kiseline, nezasićene masne kiselina,  pojedine minerale, kao i izračun raznih pokazatelja  energije i indeksa,  te DCAD i dr. Podsjetimo da se probavljivost određuje u nativnom uzorku.
  2. No, glavno je pitanje > što se radi sa analizama? Ovo nije laboratorij koji proizvodi rezultate i prodaje analize, pa da se naručioci snalaze i traže tumačenja analiza na raznim stranama kako znaju i umiju. Naprotiv -> Rezultati analiza  su odmah obrađeni od strane posebno educiranih SANO stručnjaka, koji koriste rezultate analiza   pri računanju i izradi obroka za mliječne krave putem tehnologije poznate u stručnim krugovima  pod nazivom Cornell University Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS).

Ovaj sistem izračuna i izrade obroka je u najvećem dijelu Europe posve nov. U  zemljama sa najnaprednijim  govedarstvom, prije svega u SAD - u, ovaj sistem predstavlja  standard rada. Sistem CNCPS  je vrlo kompleksan i počiva ne samo na poznavanju količine hranjivih tvari u obroku - nego i na njihovim dinamičkim svojstvima (dinamika probave) kao i raspoloživosti u probavnom traktu životinje u pojedinim fazama probave.  Da bi imao dovoljno pokazatelja za efikasnu funkciju,  CNCPS sistem, kroz operativan dio programa za hranidbu – AMTS, treba i čitav niz pokazatelja o proizvodnji, kretanju, raznim fiziološkim i zdravstvenim detaljima. Stoga je druga komponenta softwerski sustavi za upravljanje proizvodnim procesima.

Na taj način ovaj program – ili cijeli sistem – omogućava kontrolu nad ishranom – ne samo nad izradom obroka, nego i nad   procesom probave i transformacije hranjivih tvari u krajnji proizvod koji životinja proizvodi.

Sano je osnovao ovaj laboratorij u suradnji sa vodećim svjetskim laboratorijem ovakve vrste, a to je  Cumberland Valley Analytical Services (CVAS), Waynesboro, Maryland, USA.

Saznajte više o CVAS laboratoriju - preuzmite prezentaciju 

CVAS obradi na svojoj matičnoj lokaciji godišnje preko 250.000 analiza, i još trostruki broj na satelitskim lokacijama diljem svijeta.   CVAS je globalno zastupljen putem satelitskih lokacija te ima široko stručno znanje na području analize silaže. Pri tome se komponente osnovnog obroka još temeljitije ispituju na njihovu probavljivost, sadržaj aminokiselina i masnih kiselina. CVAS se ističe kvalitetom na najvišoj razini, brzom, točnom i povoljnom analizom obroka. Uređen, odnosno opremljen je prema CVAS uputama te radi prema visokim američkim standardima analize i kvalitete. U hrvatskom laboratoriju obavlja se priprema uzoraka i analiza najsuvremenijom NIR tehnikom. Nakon toga, CVAS procjenjuje utvrđene NIR podatke te izračunava sastojke. Standardiziran način rada i provjera vjerodostojnosti utvrđenih sadržaja jamče odgovarajuće rezultate analize. 

 

 

Vaš izravni kontakt

Sano - Suvremena hranidba životinja d.o.o.
044/568-000
044/670-816
Industrijska cesta 1, Potok
44317 Popovača
Hrvatska